Перевод песни The Cigarette Duet — Princess Chelsea
Princess Chelsea — The Cigarette Duet Princess Chelsea — Сигаретный дуэт It’s just a cigarette and it cannot be that bad Это просто сигарета, и она не навредит