Перевод песни Take On Me — Aha
A-ha — Take On Me A-ha — Дай мне шанс We’re talking away Мы разговариваем вдалеке. I don’t know what Я не знаю что I’m to say I’ll